Auschwitz Birkenau En Büyük Toplama ve İmha Kampı

auschwitz birkenau toplama kampı

Auschwitz-Birkenau, dünyanın en kötü şöhrete sahip diktatörlerinden Adolf Hitler liderliğindeki Büyük Alman İmparatorluğu diğer bir deyişle Nazi Almanyası tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kurulan en büyük toplama ve imha kampı olarak bilinmektedir.

Auschwitz-Birkenau’nun ilk ana kampı olan Auschwitz I, 1940 yılında Polonya'nın Krakow şehrine 60 km uzaklıkta küçük bir şehir olan Oswiecim’de inşa edilmiştir. Bu kamp tüm kampların yönetim merkezi olarak kurulmuştur. Kampın faal olduğu süre içerisinde 70.000’den fazla Polonyalının ve savaş esirinin hayatını kaybettiği düşünülmektedir.

Auschwitz II ise Oswiecim’in ilçesi ve oldukça yakın bir köy olan Brzezinka’da kurulmuştur. Auschwitz II zorla çalışma ve imha kampı olarak kurulmuştur. Kampta esir tutulan yüzbinlerce kişi çok zor koşullarda, işkence görerek çalışmaya zorlanmıştır. Zorlu hava koşullarında, imkansızlıklar içerisinde hayatta kalmaya çalışırlarken, aynı zaman üzerlerinde çeşitli test ve deneyler yapılmıştır. Bu kampta gaz odaları ve ölü yakma tesisleri bulunmaktadır. Kampta çalışamayacak durumda olan esirler doğrudan gaz odalarına gönderilip, ardından yakılmışlardır. Kampta çalışırken yaralanan, sakatlanan ya da iş göremez halen gelen kişilerde yine gaz odalarına atılıp, sonrasında yakılmıştır.

Auschwitz III ise Oswiecim’e yakın bir diğer köy olan Monowice köyünde inşa edilmiştir. Bu kampın da kuruluş amacı Alman sanayisine köle işçiler temin etmekti. Krupp, IG Farben ve Siemens bu toplama kampı kompleksi içerisinde çalışma tesisleri olan şirketlerdi. Kamplara yerleştirilen esirler bu fabrikalarda son derece ağır şartlarda ve uzun sürelerde çalışmaya zorlanmıştır.

Auschwitz-Birkenau'da Avrupa’nın dört bir yanından toplamda 1.3 milyon dolaylarında insan toplanmıştır. Kamplara yerleştirilen insanlardan, yaklaşık 1 milyonu Yahudi olmak üzere toplamda 1.1 milyondan fazla insanın çeşitli yollarla katledildiği düşünülmektedir. Öldürülen kişilerin yaklaşık 900.000’ni değersiz bulunarak kamplara ulaşır ulaşmaz direkt gaz odalarına gönderilerek ya da vurularak öldürülmüşlerdir. Kamplarda esir tutulan 200.000 kişi ise hastalık, yetersiz beslenme, işkence ve çeşitli deneyler nedeniyle bir süre sonra gaz odalarına gönderilerek öldürülmüştür. Kampta esir tutulan bir kişinin ortalama yaşam ömrü 6 aydır. Birçoğu son derece ağır şartlarda haftanın her günü, günde 10 saatten fazla çalışmaya zorlanmıştır. Zorlu şartlara dayanamayan esirlerin gaz odalarına gönderilmesi ve ardından yakılması işlemi de yine diğer esirler tarafından yapılmaya zorlanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde adı Oscwinchim olan Auschwitz, yarısının Yahudi olduğu ve 14 bin dolaylarında yerel halkın yaşadığı sakin ve huzurlu bir yerken, II. Dünya Savaşı sırasındaki tüm bu acımasız olaylara şahitlik eden, Nazi dehşetinin sembolü bir yer haline gelmiştir. Nazi Almanyası tarafından işgal edilen topraklarda kurulan kamplarda toplamda 6 milyondan fazla kişinin öldüğü tahmin edilmektedir.

Auschwitz-Birkenau 1979 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine eklenmiştir. Kampın kalıntıları ve Auschwitz müzesi günümüzde ziyaret edilebilmektedir ve tarihte yaşananları tüm gerçekliğiyle gözler önüne sermektedir. Yazımın bitiminde bizzat tarafımdan çekilmiş ve Auschwitz-Birkenau’ya ait olan fotoğrafları görebilirsiniz. Fotoğraflarla ilgili sırasıyla kısaca bilgi de verecek olursam:

4. fotoğraf esirlerin kullandıkları tuvaletlerin fotoğrafıdır.

5. fotoğraf esirlerin üzerlerine kovalarla soğuk sular dökülerek duş almalarının sağlandığı yerdir.

6. fotoğraf esirlerin çoğu zaman ikişerli, üçerli veya dörderli olarak uyuma zorlandıkları yatakhane kısmıdır.

9. fotoğrafta yer alan binaların bir kısmı SS subaylarına aitken, bir kısmında esirler üzerinde araştırma ve deneyler yapılan binalar bulunmaktadır.

10. fotoğrafta kampın ana girişinde yer alan ‘’Çalışmak Özgürleştirir’’ anlamına gelen ünlü “ARBEIT MACHT FREI’’ sözü yer almaktadır.

12. fotoğraftaki alan ise esirlerin kurşuna dizilerek öldürüldükleri bir bölüm yer almaktadır. Mevcut kurşun izlerinin sayısı o kadar fazladır ki artık bir desen gibi görünmektedir.

auschwitz birkenau müze tabelasi

auschwitz birkenau toplama kampı karlı

auschwitz birkenau toplama kampı binaları

Auschwitz Birkenau tuvaletleri

auschwitz birkenau banyo alanı

auschwitz birkenau yatakhane

auschwitz birkenau tren vagonu

auschwitz birkenau anıt

auschwitz birkenau idari binalar

auschwitz birkenau çalışmak özgürleştirir yazısı

auschwitz birkenau elektrikli teller

auschwitz birkenau esirlerin kurşuna dizildiği yer

auschwitz birkenau gün batımı

0 comments