Blagay Tekkesi


Blagay, Bosna-Hersek'in Mostar havzasının güneydoğu bölgesinde yer alan bir kasabadır. Bosna-Hersek'in en değerli kentsel ve kırsal alanlarından biridir.

Ilıman bir iklime sahip olması nedeniyle adını Boşnakça'da ılıman anlamına gelen Blaga kelimesinden almaktadır. Kent yapısı ve mimari anlamında ülkedeki diğer yapılardan kolaylıkla ayırt edilebilmektedir.


Blagay Tekkesi, hemen yanıbaşındaki Bosna Hersek'in en büyük nehirlerinden biri olan Neretva'nın önemli kollarından olan Buna Nehri'nin kıyısına kurulmuştur. Muazzam ve el değmemiş bir doğaya sahip olan bölgeye, tekkenin inşaatı 1465’te Osmanlıların eline geçtikten sonra olmuştur. Tekkenin kurulması ile beraber bölgenin yerel halkı olan Boşnakların Müslümanlığı seçmesinde ve İslam dinini tanıması anlamında çok önemli bir payı olmuştur.


Blagay Tekkesi'nin en önemli kahramanı Sarı Saltuk'tur. Rumelinin fethi sırasından önemli bir rol oynayan efsaneleştirilmiş bir Bektaşi babasıdır. Saltukname adıyla bilinin halk efsanesinin kahramanıdır. Saltukname'de Rumelinin İslamı benimsemisinde Sarı Saltuk'un ne kadar etkili olduğud a anlatılmaktadır. Fikirleri ve görüşleri nedeniyle kendisi Müslümanların olduğu kadar başta Hristiyanlar için olmak üzere bir çok dinden insan için önemli bir kahraman olarak görülmektedir. Bu nedenle Blagay Tekkesi her gün farklı dinlerden binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.


0 comments