Dünyanın Yeni Yedi Harikası (New7Wonders Listesi)


İsviçre merkezli New7Wonders Vakfı 2000 yılında adına milenyum projesi verdikleri bir proje başlatmıştır. Projenin amacı dünyanın yeni 7 harikasını tekrardan belirlemekti. Yarışmaya aralarında Ayasofya Müzesi'nin de olduğu 21 finalist eser katılmıştır. 2000 yılında başlayan oylama 07 Temmuz 2007 tarihine kadar devam etmiştir. Bu süre zarfında dünyanın dört bir yanından 100 milyona yakın kişi cep telefonlarından veya internet üzerinden oy kullanarak dünyanın yeni yedi harikasını belirlemiştir.

Ancak bu seçim başta UNESCO olmak üzere birçok otorite tarafından kabul görmemiştir. Sebebi olarak da oy kullanan kişilerin şahsi düşüncelerini yansıtması gösterilmiştir ve mevcut dünyanın yedi harikası listesinin benimsenmeye devam edileceği duyurulmuştur.

Seçim sonuçları Portekiz'in başkenti Lizbon'dan tüm dünyaya ilan edilmiştir. Buna göre dünyanın yeni yedi harikası şu şekildedir:

1) Petra Antik Kenti

Petra, Ürdün'de yer alan antik bir kenttir. MÖ 400 ve MS 106 yılları arasında Nebatiler'e başkentlik yapmıştır. Kent Roma İmparatorluğu tarafından fethedilene kadar da bu sıfatını sürdürmüştür. Antik kentte tiyatro, tapınak, ev gibi yapılar ve rölyefler, mezarlar kireç taşına oyularak yapılmıştır. Antik kent yaklaşık 100 kilometre kare alana yayılmaktadır.


2) Çin Seddi

Çin Seddi dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Seddin yıkılmış olan kısımları ile birlikte toplam uzunluğu 8851.8 kilometredir. Bugüne kadar ayakta kalmayı başarabilmiş kısmı ise yaklaşık 2.500 kilometrelik kısımdır. İlgili kısım Ming Hanedanı tarafından inşa edilmiştir.


3) Chichen Itza Piramadi

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda yer almaktadır ve Meksika'nın en çok ziyaret edilen ikinci tarihi yapısıdır. İlgili alan Itza Mayaları tarafından kurulmuş bir kenttir. Chichen Itza Piramidi'nin yada Tapınağı'nın dönemin en önemli din, bilim ve astronomi merkezlerinden biri olduğu düşünülmektedir.


4) Kolezyum

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan bir arenadır. İmparatorlar burada kendilerini ve halkı eğlendirmek için gladyatör dövüşleri düzenler, kölelerin ve tutsakların infazlarını gerçekleştirirlerdi. Halk ve drama gösterileri de yine başlıca kullanım amaçlarındandı. Kolezyum tarih içerisinde barınma, taş ocağı, dini kışla ve Hristiyan türbesi gibi farklı amaçlar için de kullanılmıştır.


5) Kurtarıcı İsa Heykeli

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Corcovado Dağı'nın tepesinde yer alan ve artık şehrin sembolü haline gelmiş devasal bir heykeldir. Heykelin altında yer alan kaidesi ile birlikte toplam yüksekliği 38 metredir. Fransız heykeltıraş Paul Landowski tarafından 5 yılda yapılmıştır.


6) Machu Picchu

Peru And Dağları'nda bir dağ zirvesinde yaklaşık 2.360 metre yükseklikte bulunan İnka antik şehridir. Şehir sık dağlar ve sarp kayalıklar üzerine kurulduğu için istilacılar tarafından keşfedilmemiştir. Bu nedenle günümüze kadar zarar görmeden dayanmayı başarmıştır. Şehrin keşfi 1900'lü yılların başlarındadır.


7) Tac Mahal

Hindistan'ın Agra şehrinde yer alan anıt bir mezardır. Babür İmparatorluğu'nun 5. hükümdarı olan Şah Cihan tarafından genç yaşta ölen eşi Ercümend Banu Begüm için anıt mezar olarak yaptırılmıştır. Tac Mahal hem Babürlüler'in dönemdeki güç ve kudretinin hem de Şah Cihan'ın eşi ile arasındaki sevginin sembolüdür.


UNESCO ve otoriteler tarafından kabul görmeyen ve hala mevcutta benimsedikleri dünyanın yedi harikası ise şöyledir.

1) Keops Piramidi

Diğer bir adıyla Büyük Piramit, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulanan Gize mezar kentinde bulunan 3 anıtsal en eski ve en büyük olanıdır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Keops Piramidi bu yedi harika içerisinde günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilmiş ve iyi korunmuş tek eserdir.


2) Babil'in Asma Bahçeleri

Irak'ta Babil şehri olan şimdiki Hillah yakınlarındaki Babil'in eski şehrinde inşa edildiği düşünülmektedir. Bahçelerin tam olarak nerede olduğu belirlenememiştir ve bahçelerin varlığını doğrulayan herhangi bir arkeolojik delilde bulunamamıştır. Eski edebi eserlerde yer alan anlatım ve tasvirlerden yola çıkılarak var olduğu düşünülmektedir.


3) Efes Artemis Tapınağı

Tanrıça Artemis'e ithaf edilmiş bir tapınaktır. Tapınak sadece mermerden yapılma olup MÖ 550'li yıllarında Efes'te inşa edilmiştir. Bugün tapınaktan geriye sadece 2 mermer parçası kalmıştır. Antik kent Selçuk, İzmir'de bulunmaktadır.


4) Zeus Heykeli

Heykel MÖ Yunanistan'daki Olimpos'ta Yunan baş tanrısı Zeus için yapılmıştır. Heykel Phidias isimli ünlü heykeltıraş tarafından yapılmıştır.


5) Kral Mausolos'un Mezarı

Diğer bir adı Halikarnas Mozolesi'dir. Pers Hükümdarlığı'na bağlı olan Pers satrapı Kral Mausolos adına eşi ve kız kardeşi tarafından inşa ettirilmiş bir anıt mezardır. Yunan ve Mısır mimarisinin sentezi olan bu mezarın boyutları oldukça büyüktür. Anıt mezarın inşasından sonraki dönemde bu şekilde inşa edilen yapılara verilen ve günümüze kadar gelmiş olan mozole kelimesi Kral Moausolos'tan gelmektedir. Anıt mezar ve kalıntıları Bodrum'da bulunmaktadır.


6) Rodos Heykeli

Antik Çağ'da Rodos Adası'ndaki Rodos şehrinin liman girişinde bulunan Yunan Güneş Tanrısı Helios'u temsilen yapılmış bir heykeldir. Yüksekliği 32 metre olup, tunçtan yapılmıştır. Yapımı 12 yıl sürmüştür. Özgürlük Heykeli'ni yapan Fransız heykeltıraş Frederic Auguste Bartholdi, heykelin tasarımını yaparken Rodos Heykeli'nden esinlendiğini belirtmiştir.


7) İskenderiye Feneri

Mısır'ın İskenderiye şehrinde inşa edilmiş olan tarihin en yüksek deniz feneridir. Fener yaklaşık 27 metre yüksekliğindeydi. Şiddetli doğa olayları nedeniyle maalesef günümüze kadar ayakta kalmayı başaramamıştır.


Fotoğraf Kaynakça : www.unesco.org - www.wikipedia.org - www.wikimedia.org

0 comments