Sümela Manastırı Bulutların Üzerinde Gerçeküstü Bir Yer


Sümela Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan, Altındere Vadisi’ndeki Karadağ’ın yamacında sarp bir kayalığa inşa edilmiş Rum Ortodoks manastırıdır. Meryem Ana'ya adanmış bu manastır, yaklaşık 1.200 metre yükseklikte dik bir uçurumun derinliklerine yapılmış olması nedeniyle oldukça inanılmaz bir manzaraya sahiptir.

Sümela Manastırı, MS 386'da İmparator I. Theodosius döneminde yapıldı ve Havari Luke tarafından resmedildiğine inanılan Sümela Manastırı, Meryem Ana'nın bir simgesi olarak dünyaca ün kazanmıştır.


Manastır, varlığı sırasında birçok kez harap olmuştur. Zaman içerisinde çeşitli imparatorlar tarafından restore edilerek korunmuştur. Sümela Manastırı 13. yüzyılda Trebizond İmparatorluğu döneminde bugünkü formuna ulaşmıştır. Osmanlı Sultanı Sultan II. Mehmed’in (Fatih Sultan Mehmet) Trabzonu fethi ile Trebizond İmparatorluğu’nun varlığı son bulsada Sultan II. Mehmed tarafından Sümela Manastırı korunmaya ve restore edilmeye devam edilmiştir. Kendisinden sonra gelen padişahlar da yine manastırı korumaya devam etmişlerdir.


Manastırda çeşitli şapeller, mutfaklar, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ve kutsal bir kuyu bulunmaktadır. Kaya Kilisesi, Mesih ve Meryem Ana'nın hikayesinden İncil sahnelerini tasvir eden birçok fresk nedeniyle en dikkat çekicidir.


18 Nisan 1916’dan 24 Şubat 1918’e kadar süren Rus işgali sırasında bağımsız bir Pontus devleti kurmak isteyen Rumların karargahı olmuştur. 1923'te Yunanistan ve Türkiye arasındaki nüfus mübadelesi ile bölgedeki Hristiyanların Yunanistan'a gönderilmesinin ardından önemini yitirerek T.C. Kültür Bakanlığı tarafından yakın zamanda onarılana dek kaderine terk edilmiştir. Yunanistan'a mübadele ile dönen Rumlar, Veria kentinde Sümela adını verdikleri yeni bir kilise inşa etmişlerdir.

Sümela Manastırı bugün bir turistik cazibe merkezi olarak Trabzon’un Maçka ilçesinde ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

0 comments